• Baner nr 4 Kongresu Historyków Języka
  • Baner nr 3 Kongresu Historyków Języka
  • Baner nr 2 Kongresu Historyków Języka
  • Baner Kongresu Historyków Języka

Ważne informacje

Ukonstytuowała się Rada Kongresu Historyków Języka

|

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że zaproszenie do Rady Kongresu Historyków Języka przyjęli następujący Państwo Profesorowie (podajemy w porządku alfabetycznym): Magdalena Hawrysz, Uniwersytet Zielonogórski Agata Kwaśnicka-Janowicz, Uniwersytet Jagielloński Tomasz Lisowski, Uniwersytet im. Adama... więcej>>

Słowo pokongresowe

|

Szanowni Państwo, raz jeszcze serdecznie dziękujemy za Państwa udział w II Kongresie Historyków Języka. Wierzymy, że dla Państwa, podobnie jak dla nas, było to przede wszystkim ważne wydarzenie naukowe, ale też okazja do... więcej>>

Informacja

|

Z przyjemnością informujemy, że referaty wygłoszone podczas II Kongresu Historyków Języka będą publikowane, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, w dwóch kolejnych numerach półrocznika „Forum Lingwistyczne” (https://journals.us.edu.pl/index.php/FL). Chcemy także upamiętnić nasze spotkania okolicznościowym tomem pokongresowym,... więcej>>

Opłata konferencyjna

|

Szanowni Państwo, Uczestniczki i Uczestnicy II Kongresu Historyków Języka, z przyjemnością informujemy, że opłata konferencyjna została obniżona do kwoty 430 zł. Termin jej wniesienia został przedłużony do 15 kwietnia br.; należy ją uiścić... więcej>>

Formularz rejestracyjny

|

Szanowni Państwo, prosimy, aby Ci z Państwa, którzy już wyrazili swoją gotowość uczestnictwa w Kongresie w wybranej formie (jako referenci, dyskutanci bądź aktywni uczestnicy) wypełnili formularz rejestracyjny. Jest to niezbędne, abyśmy mogli, zgodnie... więcej>>

Zaproszenie

|

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w dniach 27–28 czerwca 2023 r. w Katowicach odbędzie się II Kongres Historyków Języka. Organizatorem tego wydarzenia naukowego jest Uniwersytet Śląski. Ideą Kongresu jest namysł nad problemami... więcej>>

Skip to content